Wat is Access Consiousness?

De doelstelling van Access Consciousness is een wereld van Bewustzijn te creëren.

Wist je dat Bewustzijn alles omvat en niets veroordeelt. Het is een vermogen om in elk moment in je leven aanwezig te zijn zonder jezelf of iemand anders te veroordelen. Zodra je geen oordeel meer hebt over iets kun je kijken naar alles en kun je het zien zoals het is (zonder goed en slecht, juist of verkeerd). Vanuit deze ruimte kun je alles veranderen en creëren wat je in je leven wenst.

Gary definieert bewustzijn als volgt:
Het is de mogelijkheid om alles te ontvangen, niets af te wijzen en alles te creëren wat jij in je leven verlangt – groter dan wat je op dit moment hebt, en meer dan dat je je kunt voorstellen.’

-Gary Douglas